Alto Chromatic Half Xylophone
Alto Chromatic Half Xylophone

Alto Chromatic Half Xylophone (PP026)

£277.00
Alto Diatonic Metallophone
Alto Diatonic Metallophone

Alto Diatonic Metallophone (PP019)

£487.00
Alto Diatonic Xylophone
Alto Diatonic Xylophone

Alto Diatonic Xylophone (PP025)

£422.00
Bass Chromatic Half Metallophone
Bass Chromatic Half Metallophone

Bass Chromatic Half Metallophone (PP022)

£615.00
Bass Chromatic Half Xylophone
Bass Chromatic Half Xylophone

Bass Chromatic Half Xylophone (PP028)

£557.00
Bass Diatonic Metallophone
Bass Diatonic Metallophone

Bass Diatonic Metallophone (PP021)

£1,025.00
Out of Stock
Bass Diatonic Xylophone
Bass Diatonic Xylophone

Bass Diatonic Xylophone (PP027)

£825.00
Diatonic Wide Note Glockenspiel
Diatonic Wide Note Glockenspiel

Diatonic Wide Note Glockenspiel (PP725)

£43.00
Perfect Pitch Alto Chromatic half Glockenspiel
Perfect Pitch Alto Chromatic half Glockenspiel

Perfect Pitch Alto Chromatic half Glockenspiel (PP004)

£111.00
Perfect Pitch Alto Chromatic half Metallophone
Perfect Pitch Alto Chromatic half Metallophone

Perfect Pitch Alto Chromatic half Metallophone (PP020)

£332.00
Perfect Pitch Alto Diatonic Glockenspiel
Perfect Pitch Alto Diatonic Glockenspiel

Perfect Pitch Alto Diatonic Glockenspiel (PP003)

£136.00
Perfect Pitch Alto fully Chromatic Glockenspiel
Perfect Pitch Alto fully Chromatic Glockenspiel

Perfect Pitch Alto Fully Chromatic Glockenspiel (PP007)

£221.00
Perfect Pitch Soprano Chromatic half Glockenspiel
Perfect Pitch Soprano Chromatic half Glockenspiel

Perfect Pitch Soprano Chromatic half Glockenspiel (PP002)

£102.00
Out of Stock
Perfect Pitch Soprano Diatonic Glockenspiel
Perfect Pitch Soprano Diatonic Glockenspiel

Perfect Pitch Soprano Diatonic Glockenspiel (PP001)

£119.00
Out of Stock
Perfect Pitch Soprano fully Chromatic Glockenspiel
Perfect Pitch Soprano fully Chromatic Glockenspiel

Perfect Pitch Soprano fully Chromatic Glockenspiel (PP006)

£169.00
Soprano Chromatic Half Metallophone
Soprano Chromatic Half Metallophone

Soprano Chromatic Half Metallophone (PP018)

£245.00
Out of Stock
Soprano Chromatic Half Xylophone
Soprano Chromatic Half Xylophone

Soprano Chromatic Half Xylophone (PP024)

£221.00
Soprano Diatonic Metallophone
Soprano Diatonic Metallophone

Soprano Diatonic Metallophone (PP017)

£385.00
Soprano Diatonic Xylophone
Soprano Diatonic Xylophone

Soprano Diatonic Xylophone (PP023)

£349.00
Perfect Pitch Marimba 2.5 Octave
Perfect Pitch Marimba 2.5 Octave

Symphony Perfect Pitch Marimba 2.5 Octave (PP084)

£2,999.00
Premium Chromatic Bass Chimes on Frame
Premium Chromatic Bass Chimes on Frame

Symphony Perfect Pitch Premium Chromatic Brass Tubular Bells (PP086)

£3,999.00
Premium Steel Glockenspiel and Case
Premium Steel Glockenspiel and Case

Symphony Perfect Pitch Premium Steel Glockenspiel and Case (PP082)

£1,250.00
Tenor Alto Chromatic Half Xylophone
Tenor Alto Chromatic Half Xylophone

Tenor Alto Chromatic Half Xylophone (PP089)

£377.00
Tenor Alto Diatonic Xylophone
Tenor Alto Diatonic Xylophone

Tenor Alto Diatonic Xylophone (PP088)

£483.00